Διαφορά μεταξύ μύθου και θρύλου - Διαφορά Μεταξύ

Διαφορά μεταξύ μύθου και θρύλου

Κύρια διαφορά - μύθος εναντίον θρύλου

Και οι δύο μύθοι και οι μύθοι είναι ιστορίες ή αφηγήσεις που μεταφέρονται από τη μια γενιά στην άλλη. Η κύρια διαφορά μεταξύ μύθου και μύθου είναι αυτή ο μύθος είναι μια παραδοσιακή αφήγηση, ιδιαίτερα μια που αφορά την πρώιμη ιστορία των ανθρώπων ή την εξήγηση ενός φυσικού ή κοινωνικού φαινομένου και συνήθως περιλαμβάνει υπερφυσικούς χαρακτήρες ή γεγονότα ενώ lΤο πρόθεμα είναι μια παραδοσιακή αφήγηση που μερικές φορές θεωρείται ιστορική αλλά όχι επικυρωμένη.

Τι είναι ένας μύθος

Ένας μύθος είναι μια παραδοσιακή ιστορία που έχει τις ρίζες της στις λαϊκές πεποιθήσεις ή τις θρησκείες. Ασχολούνται συνήθως με την πρώιμη ιστορία ενός λαού ή εξηγούν ένα φυσικό ή κοινωνικό φαινόμενο που χρησιμοποιεί υπερφυσικά γεγονότα ή όντα. Οι μύθοι περιγράφουν ιστορίες που λαμβάνουν χώρα σε ένα διαχρονικό παρελθόν και περιλαμβάνουν υπερφυσικούς ή φανταστικούς χαρακτήρες όπως θεότητες και ημίθεοι. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι θεοί είναι ένα καλό παράδειγμα μύθων. Ο χρόνος σε αυτές τις ιστορίες δεν είναι συγκεκριμένος και όλοι οι ήρωες έχουν υπερφυσικές δυνάμεις.

Σε όλη την ιστορία, οι μύθοι έχουν χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσουν το ανεξήγητο. Για παράδειγμα, η ιστορία του Χάους στην ελληνική μυθολογία εξηγεί πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Η ιστορία του κουτιού της Πανδώρας εξηγεί πώς δημιουργήθηκε πόνος και πόνος. Σε αυτή την ιστορία, μπορείτε να δείτε ότι το κουτί της Πανδώρας είναι επίσης ένα σύμβολο για πόνο και πόνο. Έτσι, οι μύθοι μπορούν επίσης να θεωρηθούν συμβολικές ιστορίες.

Μερικοί διάσημοι μύθοι περιλαμβάνουν την ιστορία του Νάρκισσου και της Ηχώ, περιπέτειες του Ηρακλή, την ιστορία του Θησέα και του Μινώταυρου, την ιστορία του Λόκι κ.α.


Τι είναι ένας θρύλος

Ένας θρύλος είναι μια παραδοσιακή αφήγηση που γίνεται γενικά αντιληπτή ως ιστορικό γεγονός, αλλά δεν έχει επικυρωθεί. Οι θρύλοι συνήθως έχουν κάποια σύνδεση με πραγματικά γεγονότα ή τοποθεσίες και υπάρχουν κάποια γεγονότα στα θρύλοι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύεται γενικά ότι είναι αλήθεια.

Οι μύθοι υφαίνονται επίσης γύρω από ιστορικές φιγούρες που θεωρούνται ήρωες. Αλλά οι ηρωικές τους πράξεις είναι συχνά υπερβολικές και παραμορφωμένες σε θρύλους. Ωστόσο, αυτοί οι χαρακτήρες και τα γεγονότα μπορεί να ενσωματωθούν με πολλά υπερφυσικά στοιχεία.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα γεγονότα, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αν και οι μύθοι μπορεί να έχουν κάποια γεγονότα, δεν είναι εντελώς πραγματικοί ή πραγματικοί.

Μερικά παραδείγματα για διάσημους θρύλους περιλαμβάνουν την ιστορία του Robin Hood, του βασιλιά Αρθούρου, του William Tell, του El Dorado, της ιστορίας του Rama και της Sita κλπ.


Διαφορά μεταξύ μύθου και θρύλου

Ορισμός

Μύθος είναι μια παραδοσιακή ιστορία, ειδικά μία που αφορά την πρώιμη ιστορία των ανθρώπων ή εξηγεί ένα φυσικό ή κοινωνικό φαινόμενο και συνήθως περιλαμβάνει υπερφυσικά όντα ή γεγονότα.

Θρύλος είναι μια παραδοσιακή ιστορία που μερικές φορές θεωρείται δημοφιλής αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί

Απόδειξη

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ένα συγκεκριμένο γεγονός ή χαρακτήρα στην Μύθος βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα.

Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ένα συγκεκριμένο γεγονός ή χαρακτήρας στο Θρύλος βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα.

Χαρακτήρες

Μύθοι μιλάμε για υπερφυσικούς χαρακτήρες όπως θεούς, ημίθεους και μυθικά πλάσματα.

Θρύλοι μιλάμε για ιστορικά στοιχεία και γεγονότα, τα οποία είναι υπερβολικά.

Θέματα

Μύθοι εξηγεί το αφύσικο φαινόμενο μέσω συμβόλων και μεταφορών.

Θρύλοι συχνά αφορούν ηρωικές πράξεις ή υπερνίκηση εμποδίων.


Ευγένεια εικόνας: